അനശ്വരൻ

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ അപ്പവും വീഞ്ഞും സ്വർഗ്ഗീയമാകുന്നതുപോലെ, നശ്വരനായ മനുഷ്യൻ അനശ്വരനായി മാറുന്നു.………………………………………….. സ്വർഗ്ഗീയയാത്രയിൽ പാഥേയമായ ജീവൻ നല്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Pure love … knows that only one thing is needed to please God: to do even the smallest things out of great love - love, and always love.--Divine Mercy in My Soul, St. Faustina 🌹🔥❤️ Good Morning…. Have … Continue reading അനശ്വരൻ

Advertisement

Saint Maria Goretti | Wednesday of week 14 in Ordinary Time

🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 *06 Jul 2022* *Saint Maria Goretti,* *Virgin, Martyr*  *or Wednesday of week* *14 in Ordinary Time*  *Liturgical Colour: Red.* *സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന*നിഷ്‌കളങ്കതയുടെ ഉടയവനും ശുദ്ധതയുടെ സ്‌നേഹിതനുമായ ദൈവമേ, അങ്ങേ ദാസിയായ മരിയ ഗൊരേത്തിക്ക് കൗമാരത്തില്‍ത്തന്നെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ കൃപാവരം അങ്ങ് പ്രദാനം ചെയ്തുവല്ലോ. തിന്മയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ അങ്ങ് വിജയമകുടം അണിയിച്ച ഈ കന്യകയുടെ മാധ്യസ്ഥ്യത്താല്‍, അങ്ങേ കല്പനകള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ സ്ഥിരതയുള്ളവരാകാന്‍ അനുഗ്രഹം നല്കണമേ. … Continue reading Saint Maria Goretti | Wednesday of week 14 in Ordinary Time