ജപമാല ചൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്; എന്നാൽ സാധിക്കാറില്ല!!?

ജപമാല ചൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്; എന്നാൽ സാധിക്കാറില്ല എന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ? 💚വിഷമിക്കേണ്ട. അനുദിന ജപമാലയെ സഹായിക്കുന്ന ചില പോംവഴികൾ ഇതാ… രാവിലെ മുതൽ ജപമാല ചൊല്ലുവാൻ ആരംഭിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം ചൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ തുടരുക. വലിയ ജപമാല ഭക്തർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ചവരാണ്. മാത്രമല്ല, തുടക്കത്തിൽ ഒരു ജപമാല പോലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരും ആണ്.എന്നാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നേറും തീർച്ച. ❤️ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജപമാല … Continue reading ജപമാല ചൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്; എന്നാൽ സാധിക്കാറില്ല!!?

Advertisement

Renewed Yamaprarthanakal | പുതിയ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ

യാമപ്രാർത്ഥനകൾ - iPad യാമപ്രാർത്ഥനകൾ - iPhone യാമപ്രാർത്ഥനകൾ - Android SyroMalabar Renewed Yamaprarthanakal | സീറോമലബാർസഭയുടെ നവീകരിച്ച യാമപ്രാർത്ഥനകൾ

God and Peter | Animated Children’s Bible Stories | New Testament| Holy Tales Stories

https://youtu.be/5zsmsYaqqdc God and Peter | Animated Children's Bible Stories | New Testament| Holy Tales Stories Old Holy tells kids animated Holy Tales from The Bible. The Holy Tales: Bible Stories is the channel that can teach your children about all Christian Bible stories through animations, songs, nursery rhymes in a fun joyful learning process. As … Continue reading God and Peter | Animated Children’s Bible Stories | New Testament| Holy Tales Stories

സി. റാണി മരിയയോടുള്ള നൊവേന | മൂന്നാം ദിവസം

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി സി. റാണി മരിയയോടുള്ള നൊവേന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗാനം പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന കാർമ്മി: പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീയേക ദൈവമേ സി. റാണി മരിയയെ രക്തസാക്ഷി മകുടം ചാർത്തി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ പദവിയിലേയ്ക്കുയർത്തി അൾത്താര വണക്കത്തിന് അർഹയാക്കിയതിന് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. "സ്നേഹിതർക്കു വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല " എന്ന അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് തന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും ചിന്തി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ സി. റാണി മരിയായെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ അങ്ങ് ത്യാഗ നിർഭരവും … Continue reading സി. റാണി മരിയയോടുള്ള നൊവേന | മൂന്നാം ദിവസം

ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളെക്കൂടി പങ്കാളികളാക്കുക

https://youtu.be/p8fdHRpkHO8 ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളെക്കൂടി പങ്കാളികളാക്കുക #ABHISHEKAGNI #അഭിഷേകാഗ്നി #FRXAVIERKHANVATTAYILFr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director … Continue reading ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളെക്കൂടി പങ്കാളികളാക്കുക

Superbook – Isaac and Rebekah – Season 3 Episode 4 – Full Episode (Official HD Version)

https://youtu.be/KVI2FeJ2JuI Superbook - Isaac and Rebekah - Season 3 Episode 4 - Full Episode (Official HD Version) Chris neglects to listen to his father and follow the directions. Suddenly, Superbook takes them to spend time with Eliezer and learn the value of following instructions. Genesis 24:12

ദീർഘായുസ്സ് വേണോ? ഇവരെ മാതൃക ആക്കുക | Rev Dr Vincent Variath | Ep – 143

https://youtu.be/6x2egrzmhb0 ദീർഘായുസ്സ് വേണോ? ഇവരെ മാതൃക ആക്കുക | Rev Dr Vincent Variath | Ep - 143

നല്ലവർക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല! Fr. Daniel Poovannathil

https://youtu.be/wdMjRexWJFM നല്ലവർക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല ! Fr. Daniel Poovannathil #frdanielpoovannathil #Anchal2022 Anchal (Kollam) Convention Part 05You will get everything, but there's a condition… Fr. Daniel Poovannathil, MCRC, Trivandrum. © Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved. Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement. frdanielpoovannathil #Anchal 00:00 Intro 01:19 Fr Daniel … Continue reading നല്ലവർക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല! Fr. Daniel Poovannathil

ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ എതിര് നില്ക്കാൻ ആര്? Fr. Daniel Poovannathil

https://youtu.be/kYT0H7h8IKg ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ എതിര് നില്ക്കാൻ ആര്? Fr. Daniel Poovannathil #frdanielpoovannathil #VallarpadamPriest according to Melchizedek2022 Vallarpadam (Ernakulam) Convention Part 01If God is on our side, who can stand against? Fr. Daniel Poovannathil, MCRC, Trivandrum. © Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved. Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement. frdanielpoovannathil … Continue reading ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ എതിര് നില്ക്കാൻ ആര്? Fr. Daniel Poovannathil

My Lent Checklist as a Catholic

https://youtu.be/xwknS6nS41Y My Lent Checklist as a Catholic I hope you enjoyed this video and it helps you get ready for Lent! Here is the my checklist if you want to print it out https://acatholicmomslife.com/lent/ Lent playlist https://www.youtube.com/playlist?list... Stations of the cross https://www.youtube.com/watch?v=cYoRl... Bible in a Year Podcast https://podcasts.apple.com/us/podcast... Meatless meals ideas https://www.youtube.com/watch?v=M83Em... How to go … Continue reading My Lent Checklist as a Catholic

Jesus and the Woman With a Hemorrhage

https://youtu.be/rI5xVihFIwI Jesus and the Woman With a Hemorrhage To learn more about this video series, The Mass Readings Explained, and the Gospel reading, Responsorial Psalm, and the Old Testament reading for this Sunday's Mass, subscribe today to The Mass Readings Explained: https://catholicproductions.com/pages... For more Bible studies by Dr. Pitre, visit: https://catholicproductions.com/colle...

The Jewish Roots of the Parable of the Mustard Seed

https://youtu.be/PeQgbrjBQU4 The Jewish Roots of the Parable of the Mustard Seed To learn more about this video series, The Mass Readings Explained, and the Gospel reading, Responsorial Psalm, and the Old Testament reading for this Sunday's Mass, subscribe today to The Mass Readings Explained: https://catholicproductions.com/produ... For more Bible studies by Dr. Pitre, visit: https://catholicproductions.com/colle...

Chaplet of St Gemma Galgani | The Daughter of the Passion of Christ

https://youtu.be/lTrKH62KISA Chaplet of St Gemma Galgani | The Daughter of the Passion of Christ #thecatholiccrusade #gemmagalgani #chapletChaplet of St Gemma Galgani (prayers below) | St. Gemma Galgani was an Italian mystic who received visions and messages from Jesus, the Blessed Virgin Mary, her guardian angel, and some of the saints pertaining to current and future … Continue reading Chaplet of St Gemma Galgani | The Daughter of the Passion of Christ

SUNDAY SERMON MT 4, 1-11

നോമ്പുകാലം ഒന്നാം ഞായർ പുറപ്പാട് 34, 27-35 ഏശയ്യാ 58, 1-10 എഫേസോസ് 4, 17-24 മത്തായി 4, 1-11 2023-ലെ അമ്പതുനോമ്പിന്റെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നൊന്തുസ്നേഹിക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള നൊയ് +അൻപ് എന്ന രണ്ടു വാക്കുകൾ ചേർന്നതാണ് നോമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നോയമ്പ്. അമ്പതു നോമ്പ് സമുചിതമായി ആചരിക്കുവാനും, ചില സ്വഭാവരീതികളിൽ നിന്നും, ഭക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നു നിൽക്കാനും, ഉപവാസത്തിലൂടെയും പ്രായശ്ചിത്തത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും നമ്മെ ത്തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ഉള്ള ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളുമായിട്ടാകണം നാമെല്ലാവരും ഇന്ന് … Continue reading SUNDAY SERMON MT 4, 1-11

ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം

"ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ്" എന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ആര്‍ക്കാണതില്‍ സംശയം?- - - - - - - - - - - - - - - -ജറുസലേമിലെ വി.സിറില്‍.യേശുവിന്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “I am in God, and God is in me. I feel that all creatures, the trees, the flowers belong to God and also to me. I … Continue reading ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം