ഈജിപ്തിലെ വിശുദ്ധ ആന്റണി | St. Anthony of Egypt

കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി, AD 337 ൽ പ്രാർത്ഥനാസഹായം യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിലെ വിശുദ്ധ ആന്റണിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി. അതുകണ്ട് കൂടെയുള്ള സന്യാസിമാർ അതിശയിച്ചു. ആന്റണി പറഞ്ഞു, " എന്നെപ്പോലൊരാൾക്ക് ഒരു ചക്രവർത്തി എഴുതിയത് കണ്ട് നിങ്ങൾ അതിശയിക്കേണ്ട ; പക്ഷേ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യരായ നമ്മോട് സംസാരിച്ചതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുവിൻ, അതും അവന്റെ മകൻ വഴിയായി സംസാരിച്ചതിൽ"!! സന്യാസികളുടെ പിതാവ് ഈജിപ്തിലെ ആന്റണി ( Abbot) മരുഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ സന്യാസിയല്ല, പക്ഷേ അവരെല്ലാവരിലും വെച്ച് കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നവനാണ്. ഡെയ്കോളൂസ് ( … Continue reading ഈജിപ്തിലെ വിശുദ്ധ ആന്റണി | St. Anthony of Egypt

Advertisement

Miracle Prayer of St. Anthony of Padua | Powerful Saint

https://youtu.be/vCwE1H53Pq4 Miracle Prayer of St. Anthony of Padua | Powerful Saint StAnthonyOfPadua StAnthonyOfPadua #StAnthonyOfPaduaPrayer FEAST DAY: June 13 O Holy St Anthony, the gentlest and kindest of Saints, your burning love of God, your exalted virtue, and your great charity towards your fellow creatures, made you worthy, when on earth to possess miraculous powers such … Continue reading Miracle Prayer of St. Anthony of Padua | Powerful Saint

ST. ANTHONY OF EGYPT Novena Day 9 / Patron Saint of Butchers, Skin Diseases, Gravediggers, and Swine

https://youtu.be/sj2UUiMIULc ST. ANTHONY OF EGYPT Novena Day 9 / Patron Saint of Butchers, Skin Diseases, Gravediggers, and Swine stanthonythegreat stanthonyofegyptnovena #stanthonythegreat #stanthonyofegypt DAY 9 O glorious Saint Antony, who, upon hearing only one word of the holy Gospel whilst assisting at the divine Liturgy, didst forsake the riches and ease of thy father's house, thy … Continue reading ST. ANTHONY OF EGYPT Novena Day 9 / Patron Saint of Butchers, Skin Diseases, Gravediggers, and Swine

January 17 ഈജിപ്തിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്

⚜️⚜️⚜️ January 1️⃣7️⃣⚜️⚜️⚜️വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ‘സന്യാസികളുടെ പിതാവ്‌’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ വിശുദ്ധ അന്തോണിയുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. ഏതാണ്ട് 250-ല്‍ മധ്യ-ഈജിപ്തിലാണ് വിശുദ്ധന്‍ ജനിച്ചത്‌. വളരെ ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നു വിശുദ്ധന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍. അവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തോടെ വിശുദ്ധന്‍ തന്നെതന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായും അനശ്വരതക്കര്‍ഹമാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സ്വജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ചു. ഒരിക്കല്‍ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ഒരു സുവിശേഷ വാക്യം ശ്രവിക്കുവാനിടയായി,ഇപ്രകാരമായിരിന്നു അത്, “നീ പൂര്‍ണ്ണനാകുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രര്‍ക്ക് കൊടുക്കുക.” (മത്തായി 19:21) ഈ വാക്യം ക്രിസ്തു നേരിട്ട് തന്നോട്‌ വ്യക്തിപരമായി … Continue reading January 17 ഈജിപ്തിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസ്

Kalush Orchestra – Stefania (Official Video Eurovision 2022)

https://youtu.be/Z8Z51no1TD0 Watch "Kalush Orchestra - Stefania (Official Video Eurovision 2022)" on YouTube I once dedicated this song to my mother, and when the war broke out, the song took on a lot of new meanings. Although there is not a word about the war in the song, many people began to associate the song with … Continue reading Kalush Orchestra – Stefania (Official Video Eurovision 2022)