അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന്…

'അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ ദാസനെ കാത്തുകൊള്ളണമേ' (സങ്കീ 19:12-13) അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കൽ മാത്രം ജീവിച്ചു മറഞ്ഞുപോകുന്നു. അതിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിസ്സാരങ്ങളല്ല. ലാസറിനെ ഗൗനിക്കാതിരുന്ന ധനവാനോ, എണ്ണ കരുതി വെക്കാതിരുന്ന കന്യകകളോ, താലന്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ മറച്ചുവെച്ചവനോ, അക്ഷന്തവ്യങ്ങളായ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തതായി തിരുവചനം എടുത്തുപറയുന്നില്ല. തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ല. നിസ്സംഗത!! അതായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ … Continue reading അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന്…

നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല

"നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല" തീർന്ന്. ആ ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതും തല കുത്തി മറിഞ്ഞതും ഒക്കെ ഒരു വരയാകും …ICU ൽ രോഗി മരിക്കുമ്പോൾ കാർഡിയാക് മോണിറ്ററിൽ നീണ്ട ഒരു വര മാത്രമാകുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണാറില്ലേ അതുപോലെ. പിന്നൊരു if ഉം ഇല്ല but ഉം ഇല്ല വാദിക്കാൻ. വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര…. ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ അകത്തു കേറാൻ നോക്കിയവർക്ക് സമാധാനിക്കാം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. കുറച്ചു വൈകിയാലും … Continue reading നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല

REFLECTION CAPSULE | Saturday of the 33rd Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 20, 2021: Saturday “Growing in our faith in the Resurrection and living in holiness and sanctity in a way to boldly proclaim this belief to all!” (Based on 1 Macc 6:1-13 and Lk 20:27-40 – Saturday of the 33rd Week in Ordinary Time) There is a story … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Saturday of the 33rd Week in Ordinary Time

Bible Reflection | Luke 10, 17-20 | ലൂക്കാ 10, 17-20

ഈശോ അയച്ച 72 പേരും സന്തോഷത്തോടെ തിരികെയെത്തി. അവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾ പോലും അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈശോ അവരോട് പറയുന്നു സന്തോഷിക്കേണ്ടത് അക്കാര്യത്തിൽ അല്ല, മറിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവരുടെ പേരുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിലാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി, ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും ഉള്ളിൽ പേറേണ്ട ചിന്ത സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഈശോയുടെ വാക്കുകളുടെ ധ്വനി. മൂന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കൊച്ചുത്രേസ്യ തന്റെ അമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചു, "അമ്മച്ചി ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമോ". അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, "നല്ല … Continue reading Bible Reflection | Luke 10, 17-20 | ലൂക്കാ 10, 17-20

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Sep 10, 2021: Friday

*✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – _Sep 10, 2021: Friday_**“Allowing the LORD – _with His Compassionate Hand and Delicate Touch_ - to work on our eyes, so that we can be compassionate and charitable in dealing with the faults of others!”**(Based on 1 Tim 1:1-2, 12-14 and Lk 6:39-42 – _Friday of the 23rd … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Sep 10, 2021: Friday

Rhema Aug 21, 2021… Dissolute Children, depart from Me… I never knew you! 🎺 Trumpet Call of God

https://youtu.be/yHRZ9g1ipDg Rhema Aug 21, 2021... Dissolute Children, depart from Me... I never knew you! 🎺 Trumpet Call of God Text & Audio... https://awakeningforreality.com/entfe...Video Playlist Trumpet Call of God... https://www.youtube.com/playlist?list...Final Warnings from Jesus... https://jesus-comes.com/index.php/201...Trumpet Call of God in various Languages... https://awakeningforreality.comPersonal Word from the Lord... https://jesus-comes.com/index.php/my-...Source... Official Website in englisch... http://www.trumpetcallofgodonline.com Dissolute Children, depart from Me... … Continue reading Rhema Aug 21, 2021… Dissolute Children, depart from Me… I never knew you! 🎺 Trumpet Call of God

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – May 20, 2021: Thursday

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – May 20, 2021: Thursday “Being convinced of the deep love that the Father has towards us and orienting our lives in a way that is worthy of our call as witnesses of the Kingdom!” (Based on Acts 22:30, 23:6-11 and Jn 17:20-26 – Thursday of the 7th Week … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – May 20, 2021: Thursday

The Height of the New Law

Reflection The Height of the New Law “ I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place. ” Matthew 5:17–18 The Old … Continue reading The Height of the New Law

12 Disciples Retreat

12 Disciples Retreat by Fr. Saiju Thuruthiyil mcbs ARC Retreat Centre, Anickad P. O, Kottayam For Booking: +91954491352612 Disciples Retreat

The Man Who Went To Hell And Came Back | Roman Catholic Sermon

https://youtu.be/JDuhtXL0olw The Man Who Went To Hell And Came Back | Roman Catholic Sermon Aquinas uses an analogy of buoyancy: And since a place is assigned to souls in keeping with their reward or punishment, as soon as the soul is set free from the body it is either plunged into hell or soars to … Continue reading The Man Who Went To Hell And Came Back | Roman Catholic Sermon

REFLECTION CAPSULE – Luke 17, 11-19

REFLECTION CAPSULE  Based on Lk 17: 11-19 Shopping malls and Super markets have gained a lot of popularity over the last few years. One of the attractions in most of these places is the decorative tag-board displaying the word: "FREE"! >> Buy one shirt, get one FREE... >> Pick up two items of your choice, … Continue reading REFLECTION CAPSULE – Luke 17, 11-19